Architekt, Konstruktor budowlany, Projektant Mysłowice

Biuro architektoniczne

Przyświecająca działalności naszej pracowni architektonicznej idea, opiera się na wysokiej jakości relacjach z inwestorem. Szczególną uwagę przywiązujemy do utrzymywania stałego kontaktu, fachowe doradztwo i kompleksową obsługę.

Aby współpraca przebiegała płynnie i zaowocowała satysfakcją klienta, niezbędne jest przeprowadzenie ankiety, która pozwoli szczegółowo zaplanować prace.

Czego można się spodziewać na pierwszym spotkaniu?
• Wstępne spotkanie obejmuje prezentację naszej oferty. Pokazujemy, jak pracujemy i obsługujemy (istnieje możliwość kompleksowej lub tylko częściowej usługi).
• Przeprowadzamy rozmowy z inwestorem, biorąc pod uwagę jego sugestie i oczekiwania.
• Dokonujemy wstępnych ustaleń, robimy swego rodzaju rekonesans.
• Wykonujemy inwentaryzację.
• Ustalamy przewidywany budżet.
• Gromadzimy niezbędną dokumentację.

Nasza oferta

Oferta naszej pracowni obejmuje takie usługi, jak:
• projektowanie instalacji sanitarnych (instalacja gazowa, wodna, kanalizacja, instalacje elektryczne, pomiar natężenia światła),
• projektowanie wnętrz w budownictwie indywidualnym, ale również w obiektach użyteczności publicznej oraz w sklepach czy biurach,
• usługi dekoratorskie, a więc kompleksowa aranżacja przestrzeni (od wyboru mebli, poprzez elementy dekoracyjne, aż po dzieła sztuki),
• mała architektura, projektowanie ogrodów, tarasów itp.
• kierownik budowy nadzoruje proces wykonawczy i dokonuje wszystkich odbiorów.

Oferta kompleksowej obsługi głównie na terenie Mysłowic zawiera wszystkie powyższe elementy. Z powodzeniem możemy jednak zrealizować tylko jedną lub dwie wybrane usługi.

Biuro projektowe

Nasza firma zajmuje się szeroko pojętymi usługami projektowymi w Mysłowicach. Oznacza to, że nasz zespół zaprojektuje nowe obiekty; od domów jednorodzinnych, poprzez hotele, po obiekty usługowe i inne. Oferta obejmuje również modernizację oraz rewitalizację. Zajmujemy się także projektami branżowymi, które wymagają pozwolenia na budowę.

Wykonujemy projekty wnętrz indywidualnych, jak np. domy, apartamenty, lofty. Są to także projekty komercyjne, dotyczące aranżacji salonów usługowych, sklepów czy biur. Jako idealne dopełnienie obsługi projektowej trzeba wymienić projektowanie małej architektury, ogrodów i tarasów.

Wstępna koncepcja – jak powstaje?

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, wniosków z ankiety oraz wytycznych inwestora nakreślamy wstępny kształt koncepcji.

W procesie jej tworzenia wykorzystujemy również takie dane jak:
• rzuty funkcjonalno-przestrzenne,
• szkice odręczne,
• wstępne aranżacje.

Każdy element, składający się na treść całej koncepcji wymaga odpowiedniej analizy, przy czym dostosowany jest do oczekiwań i potrzeb inwestora.

Wstępna koncepcja powstaje zatem na podstawie takich komponentów, jak:
• Projekt funkcjonalny – zawiera on wszystkie elementy lub składowe oraz uwzględnia wprowadzenie zmian (np. lokatorskich), pozwala tym samym uniknąć kosztów przeróbek.
• Projekt koncepcyjny – szczegółowa koncepcja, dostosowana do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora.
• Rzuty: budowlany (wraz z opisami i wymiarami), aranżacyjny, wentylacji, klimatyzacji, punktów instalacyjnych i inne niezbędne rzuty.
• Rzuty: komplet, niezbędny np. do wyboru mieszkań, z uwzględnieniem instalacji towarzyszących, a także możliwości aranżacyjnych.
• Wizualizacja, obejmująca maksymalnie dwie wersje kolorystyczne.
• Wizualizacja poszczególnych pomieszczeń.
• Rysunki ścian – widok 2D.

Uzupełnienie przygotowanego projektu koncepcyjnego mogą stanowić załączone do niego materiały marketingowe oraz reklamowe dla firm budowlanych, wykończeniowych czy deweloperskich.

Kolejnym krokiem jest opracowanie technicznego projektu kompleksowego, co oznacza podsumowanie i zamknięcie etapu projektowego.

Zawiera on:
• wszelkie niezbędne i uzgodnione uprzednio z inwestorem rysunki,
• widoki ścian itp.,
• przekroje instalacji itp.,
• materiały dla podwykonawców.

Kosztorysowanie
Jest to element projektu, który powstaje albo po zakończeniu prac projektowych, albo występuje jako składowa projektu kompleksowego, opracowywana w trakcie jego powstawania.
Kosztorys obejmuje wyposażenie materiałowe, stałe wbudowane i wykonawcze. Możemy go także uzupełnić o kosztorys elementów dekoracyjnych czy też wyposażenia ruchomego.
Istotną informacją jest fakt, iż na każdym etapie projektu opracowujemy końcowy moodboard, będący niezwykle przydatnym narzędziem.

Obsługa realizacji – nadzór autorski
Nasze biuro projektowe umożliwia klientom skorzystanie z usługi nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Obejmuje on:
• szczegółową kontrolę, polegającą na weryfikacji wykonywanych prac z dokumentacją,
• spotkania z wykonawcami oraz przygotowywanie odpowiedzi dla wykonawców w zakresie wprowadzania ewentualnych zmian, oraz rozwiązywania problemów, dotyczących pojawienia się nieplanowanych komplikacji technicznych,
• pomoc dla inwestora w zakresie wprowadzania zmian aranżacyjnych,
• usługę inwestora zastępczego (przejęcie części lub całości obowiązków inwestora, związanych z procesem inwestycyjnym).

Usługa inwestora zastępczego obejmuje:
• opracowanie szczegółowego harmonogramu prac,
• weryfikację zgodności projektu z dokumentacją i kontrolę poszczególnych etapów realizacji,
• stały nadzór nad pracą wykonawców,
• zagwarantowanie ukończenia inwestycji zgodnie z planem poprzez stworzenie optymalnych warunków do jej realizacji na każdym etapie przedsięwzięcia.

Od wielu lat prowadzimy owocną i bezproblemową współpracę z wieloma fachowcami z branży. Są to mianowicie: projektanci, podwykonawcy różnych branż, konstruktorzy, instalatorzy elektryki i wszelkich instalacji, a także specjaliści instalacji multimedialnych i nagłośnienia. Miasto Mysłowice jest nam znane i dlatego chętnie podejmujemy się zleceń. Współpraca ta obejmuje również dostawców wszelkich materiałów oraz niezbędnych elementów aranżacji.
Pokaźna siatka kontaktów, jak również wieloletnie doświadczenie pozwalają nam negocjować korzystne ceny, zachowując przy tym doskonałą jakość pozyskiwanych materiałów i profesjonalną obsługę dostaw.

Ideą naszej działalności jest objęcie inwestora kompleksową opieką na każdym etapie przedsięwzięcia. Od momentu, gdy tylko pomysł zaświta mu w głowie, my jesteśmy już gotowi podjąć wyzwanie i nadać mu ostateczny i realny kształt.

Usługi projektowania, nadzoru oraz odbioru instalacji sanitarnych

Nasza firma zaprasza do współpracy osoby prywatne, firmy oraz instytucje ze Śląska, oferując wykonanie projektu instalacji sanitarnej, podbijanego następnie przez naszego kierownika budowy.

Usługa projektowania instalacji obejmuje:
• instalacje gazowe,
• instalacje centralnego ogrzewania,
• instalacje wodno-kanalizacyjne,
• instalacje elektryczne,
• instalacje solarne,
• systemy wentylacyjne i klimatyzacje,
• przyłącza i sieci: wodociągowe, cieplne, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• kotłownie,
• węzły cieplne,
• instalacje technologiczne,
• instalacje w domach pasywnych.

Posiadane uprawnienia do projektowania oraz kierowania budową, a także uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne (do weryfikowania instalacji elektrycznych) pozwalają na świadczenie naszych usług w tym zakresie na terenie całego Śląska. Wykonujemy odbiory instalacji gazowych i elektrycznych. Na życzenie możemy również wykonać pomiar mocy i natężenia światła w miejscu pracy.
Sporządzamy również opinie techniczne, opracowujemy projekty powykonawcze oraz dokonujemy odbiorów budowlanych. Bogate, ponad 10-letnie doświadczenie na terenie Mysłwowic oraz wiedza z zakresu projektowania instalacji budowlanych sprawiają, że warto zwrócić się o pomoc w tej dziedzinie właśnie do nas.

projektowanie budynków projektowanie domu