Projektowanie instalacji gazowych Katowice, Śląsk

projektowanie instalacji gazowej śląsk

projektowanie instalacji budowlanych śląsk

Projektowanie instalacji gazowej

Projektowanie przyłącza gazu do inwestycji, która ma posiadać podłączenie do sieci gazowej (do działki, domu jednorodzinnego, wielorodzinnego itp.);
Uzgodnienie przygotowanego projektu oraz wykonanie stacji redukcyjno-pomiarowej;
Załatwienie wszelkich formalności związanych z pozwoleniem na budową instalacji gazowej, założenie i prowadzenie dziennika budowy; Projektowanie adaptacji innych projektów gotowych, zmian na istniejących instalacjach i przyłączach;
Projektowanie odpowiednich systemów alarmowych oraz systemów sygnalizująco – odcinających dopływ gazu zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom instalacji gazowej.

Ponadto służymy pomocą w zakresie:
• uzyskania opinii kominiarskiej (jeżeli realizacja projektu tego wymaga);
• uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej do inwestycji;
• aktualizacji warunków technicznych przyłączenia gazu (np. jeżeli termin przewidziany do ich realizacji już upłynął);
• dokonania zmian w warunkach technicznych jeżeli jest to wymagane (np. zmiana mocy kotła grzewczego, zmiana urządzeń i ich mocy).

Wszelkie prace związane w projektowaniem i realizowaniem projektów instalacji gazowych muszą być wykonywane przez osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia budowlane.

Firma specjalizuje się w projektowaniu, nadzorze oraz odbioru zewnętrznych instalacji gazowych (do budynku) oraz wewnętrznych instalacji gazowych (w budynku). Wykonujemy projekt instalacji gazowych, który po wykonaniu podbija nasz kierownik budowy. Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, firmy oraz instytucje ze Śląska. Dojeżdżamy do miast: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Bytom, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Orzesze, Kobiór, Ornontowice, Czeladź, Będzin oraz Sosnowiec.