Projektowanie instalacji ciepłowniczych, kotłowni Katowice, Śląsk

projektowanie instalacji gazowej śląsk

projektowanie instalacji budowlanych śląsk

Projektowanie instalacji ciepłowniczej

Przygotowanie projektu rozmieszczenia instalacji ciepłowniczej w budynku.
Ustalenie z inwestorem typu źródła ciepła (koszt zakupu, koszt eksploatacji, żywotność systemu grzewczego – koszty konserwacji i modernizacji);

Precyzyjne obliczenie strat ciepła dla planowanej inwestycji (unikamy niedoszacowania lub przewymiarowania urządzeń grzewczych);

Planowanie rozmieszczenia grzejników i ich wielkości dla poszczególnych pomieszczeń;

Rozplanowanie regulacji systemu grzewczego (planowanie rozmieszczenia czujników temperatury w miejscach w których nie ma dodatkowych zysków lub strat ciepła);

Obliczenie prędkości przepływu wody (woda pod zbyt wysokim ciśnieniem może generować hałas w każdym elemencie instalacji grzewczej);

Przygotowanie wykazu materiałów (typów i wielkości przekroju rur, zaworów, wielkości grzejników, parametrów źródła ciepła).

Prawidłowo przygotowany projekt gwarantuje optymalne wykorzystanie wszystkich elementów instalacji grzewczej co powoduje optymalizacje kosztów eksploatacji i wydłużenie żywotności systemu. Ponadto – w przypadku jakiejkolwiek awarii – mamy schemat całego systemu grzewczego, co znacznie ułatwia jej usunięcie i przywrócenie pełnej sprawności układu

Dojeżdżamy do miast: Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice, Bytom, Mikołów, Mysłowice, Tychy, Orzesze, Kobiór, Ornontowice, Czeladź, Będzin oraz Sosnowiec.