Sieci Ciepłownicze - Projektowanie i Montaż Śląsk

sieci ciepłownicze śląsk

sieci preizolowane śląsk

rury preizolowane

rury ciepłownicze

Projektowanie instalacji ciepłowniczej

Przygotowanie projektu rozmieszczenia instalacji ciepłowniczej w budynku.
Ustalenie z inwestorem typu źródła ciepła (koszt zakupu, koszt eksploatacji, żywotność systemu grzewczego – koszty konserwacji i modernizacji);

Precyzyjne obliczenie strat ciepła dla planowanej inwestycji (unikamy niedoszacowania lub przewymiarowania urządzeń grzewczych);

Planowanie rozmieszczenia grzejników i ich wielkości dla poszczególnych pomieszczeń;

Rozplanowanie regulacji systemu grzewczego (planowanie rozmieszczenia czujników temperatury w miejscach w których nie ma dodatkowych zysków lub strat ciepła);

Obliczenie prędkości przepływu wody (woda pod zbyt wysokim ciśnieniem może generować hałas w każdym elemencie instalacji grzewczej);

Obecnie w wyniku zmian prawnych nastąpił nacisk na budowę sieci ciepłowniczych na całym obszarze Polski. Obecnie sieci ciepłownicze są głównie wykonywane w obszarze gęsto zabudowanym budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej. Jednak z czasem dokonywana jest ich coraz większa rozbudowa. Nowoczesny system sieci jest zbudowany z rur preizolowanych o wysokim współczynniku izolacji termicznej. Składa się on z rury przewodowej (zwykle stalowej), izolacji termicznej (zwykle pianka PUR) oraz rury osłonowej (zwykle HDPE).

Przygotowanie wykazu materiałów (typów i wielkości przekroju rur, zaworów, wielkości grzejników, parametrów źródła ciepła).

Prawidłowo przygotowany projekt gwarantuje optymalne wykorzystanie wszystkich elementów instalacji grzewczej co powoduje optymalizacje kosztów eksploatacji i wydłużenie żywotności systemu. Ponadto – w przypadku jakiejkolwiek awarii – mamy schemat całego systemu grzewczego, co znacznie ułatwia jej usunięcie i przywrócenie pełnej sprawności układu

Montaż węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych

Sieci ciepłowicze są głównie montowane w obszarze budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej. System instalacji jest zbudowany z rur preizolowanych o wysokim współczynniku izolacji termicznej. Posiadamy doświadczenie w montażu naziemnych i podziemnych rurociągów preizolowanych służących do przesyłu ciepła do systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Serwis i Naprawa rur ciepłowniczych - preizolowanych

Rury do sieci i węzłów ciepłowniczych są wykonane z warstwą izolacji, która chroni przed utratą energii cieplnej. Posiadamy doświadczenie w montażu oraz serwisie naziemnych i podziemnych rurociągów preizolowanych służących do przesyłu ciepła zarówno wysokoparametrowego, jak i niskoparametrowego bezpośrednio do systemu centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej do wykorzystania w budynkach. Zazwyczaj projekt sieci i przyłączy ciepłowniczych opiera się o wytyczne budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczej operatora na danym terenie. W trakcie prac projektowych skupiamy się na minimalizowaniu kosztów budowy sieci ciepłowniczej poprzez możliwie jej jak najkrótszą trasę oraz wykorzystanie warunków terenowych.
Dojeżdżamy głównie na terenie Śląska, Małopolski i województwa Świętokrzyskiego.