RealizacjeEKSPERTYZY TECHNICZNE:
1. Ekspertyza techniczna nt. braku wystarczającego ciśnienia w instalacji cieplej wody użytkowej w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym zlokalizowanym w Mikołowie
2. Ekspertyza techniczna nt. nadmiernego zużycia wody w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym zlokalizowanym w Bieruniu

KIEROWNIK BUDOWY:
1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową zbiornika bezodpływowego na szambo dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czerwionce-Leszczynach - zrealizowano
2. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bieruniu przy ul. Borowinowej - zrealizowano
3. Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowego o instalację w nowoprojektowanej części budynku biurowego z garażem zlokalizowanego w Tychach - zrealizowano
4. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelniczej - zrealizowano
5. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lędzinach przy ul. Górniczej - zrealizowano
6. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mikołowie przy ul. Łącznej - zrealizowano

OPERATY WODNOPRAWNE:
1. Budowa rozdzielni 110 kV, stanowiska transformatorów 110/20/6 kV, zlokalizowanej w Tarnowskich Górach w zakresie odprowadzenia podczyszczonych ścieków deszczowych do ziemi – zrealizowano
2. Budowa gabinetu dentystycznego przy ul. Jana Kochanowskiego w Pszczynie w zakresie odprowadzenia podczyszczonych ścieków deszczowych do ziemi – zrealizowano
3. Budowa sieci wodociągowej zasilającej projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz istniejący kompleks Yacht Clubu w Chełmie Śląskim w zakresie przejścia rurą wodociągową pod dnem cieku metodą przewiertu sterowanego - zrealizowanoPROJEKTY:

A. OBIEKTY PRZEMYSŁOWE:
1. Przebudowa rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej w Będzinie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) oraz zewnętrznych (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącze wody) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
2. Przebudowa infrastruktury technicznej zakładu przemysłowego w Siemianowicach Śląskich w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, zewnętrzna instalacja sprężonego powietrza, zewnętrza instalacja ciepłownicza) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
3. Modernizacja stacji elektroenergetycznej GPZ Tuchów w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) oraz zewnętrznych (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącze wody) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
4. Budowa rozdzielni 110 kV, stanowiska transformatorów 110/20/6 kV, zlokalizowanej w Tarnowskich Górach w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) oraz zewnętrznych (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącze wody) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
5. Budowy stacji elektroenergetycznej w Zabrzu w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) oraz zewnętrznych (kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przyłącze wody) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
6. Projekt Budowlany hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym w Siemianowicach Śląskich w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, zewnętrzna instalacja sprężonego powietrza, zewnętrza instalacja ciepłownicza) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
7. Budowa zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Wojkowicach w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, zewnętrzna instalacja sprężonego powietrza, instalacji wewnętrznych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna, woda zimna, woda ciepła, woda technologiczna, instalacja sprężonego powietrza, instalacja gazowa dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
8. Modernizacja stacji elektroenergetycznej w Taszkiencie (Uzbekistan) w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa, sanitarna i technologiczna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) dla etapu projektu wykonawczego – zrealizowano
9. Budowa przyłącza kanalizacji ogólnospławnej oraz zewnętrznych instalacji kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, technologicznej i sanitarnej dla przepompowni w komorze ciepłowniczej w Katowicach
10. Rozbudowa hali magazynowej wiodącego producenta mebli o powierzchnię 5tyś m2 (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji tryskaczowej dla etapu projektu budowlanego)
11. Budowa hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną w Częstochowie w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, instalacji wewnętrznych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda zimna, instalacja hydrantowa, woda ciepła, dla etapu projektu budowlanego – zrealizowano 12. Projekt budowy magazynu wraz z budynkiem biurowym w Gliwicach w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody, instalacji wewnętrznych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda zimna, instalacja hydrantowa, woda ciepła, dla etapu projektu budowlanego i wykonawczego – zrealizowano
13. Projekt Budowlany i Wykonawczy magazynu wraz z budynkiem biurowym w Jeleniej Górze w zakresie przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody, zewnętrzna instalacja gazowa – w trakcie realizacji
14. Projekt budowy stanowiska do płukania wymienników ciepła na terenie PEC w Dąbrowie Górniczej w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej, przyłącze wody, instalacji wewnętrznych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja technologiczna woda zimna, woda ciepła, dla etapu projektu budowlanego i wykonawczego – w trakcie realizacji
15. Projekt Budowlany hali magazynowej o powierzchni 2,1 ha z zapleczem socjalno-technicznym dla zakładu produkcyjnego w Kluczach w zakresie wewnętrznych: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda zimna, woda ciepła, instalacja gazowa – w trakcie realizacji
16. Projekt budowlano-wykonawczy przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowego do domu jednorodzinnego wraz z garażem dwustanowiskowym przy ul. Popielowskiej w Rybniku

B. OBIEKTY HANDLOWO-USŁUGOWE:
1. Projekt budowlany budynku handlowo - administracyjnego przy ul. Witkiewicza w Gliwicach w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
2. Projekt Budowlano-Wykonawczy lecznicy dla zwierząt w Katowicach w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja sanitarna oraz zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja hydrantowa) – zrealizowano
3. Projekt Budowlany i Wykonawczy budowy gabinetu dentystycznego przy ul. Jana Kochanowskiego w Pszczynie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, technologiczna, zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja sprężonego powietrza, instalacja ogrzewania, instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji, instalacja gazowa) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody, zewnętrzna instalacja gazowa) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
4. Projekt budowlany przyłączy instalacji wodno-kanalizacyjnych dla placu targowego dla zwierząt w Krzeszowicach w zakresie kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej oraz przyłącze wody - zrealizowano
5. Projekt Budowlany rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku biurowego o instalację w nowoprojektowanej części budynku biurowego z garażem zlokalizowanego w Tychach - zrealizowano
6. Projekt Budowlany i Wykonawczy sieci wodociągowej zasilającej projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne oraz istniejący kompleks Yacht Clubu w Chełmie Śląskim - zrealizowano
7. Aranżacji sklepu TESCO 0,05k na parterze budynku biurowo-handlowo-usługowego w Krakowie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja sanitarna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) dla etapu projektu budowlano-wykonawczego – zrealizowano
8. Budowa budynku kompleksu hotelowego składającego się z hotelu 3*, hotelu 4*, parkingu podziemnego, pasażu handlowego i aquaparku (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych dla etapu projektu budowlanego)
9. Projekt Budowlany budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja gazowa, instalacja ogrzewania, instalacja klimatyzacji, instalacja wentylacji,) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody, zewnętrzna instalacja gazowa) – w trakcie realizacji
10. Projekt Budowlany kawiarni na terenie C.H. w Jaworznie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja sanitarna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) – zrealizowano
11. Projekt Budowlany sklepu z artykułami RTV na terenie C.H. w Jaworznie w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja sanitarna oraz zimna i ciepła woda użytkowa) – zrealizowano
12. Projekt Budowlany potrzeby przebudowy istniejącego lokalu z przeznaczeniem na kawiarnię w Tychach przy ul. Dąbrowskiego w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja sanitarna, kanalizacja tłuszczowa oraz zimna i ciepła woda użytkowa) – zrealizowano
13. Projekt budowlany wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku warsztatu samochodowego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Stefana Batorego

C. OBIEKTY MIESZKALNE:
1. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Nieborowcach - zrealizowano
2. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza gazowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym w Wyrach - zrealizowano
3. Projekt Budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową zbiornika bezodpływowego na szambo dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Czerwionce-Leszczynach - zrealizowano
4. Projekt Budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem w Górkach Małych – zrealizowano
5. Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza wodociągu dla domu jednorodzinnego wraz z garażem w Bojszowach przy ul. Siewnej – zrealizowano
6. Projekt Budowlany dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz adaptacji poddasza na użytkowe zlokalizowanego w Łętowni w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz instalacji c.o.
7. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bieruniu przy ul. Borowinowej - zrealizowano 8. Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza wodociągu dla domu jednorodzinnego w Kobiórze przy ul. Paproci – zrealizowano
9. Projekt Budowlany i Wykonawczy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza gazowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Imielinie przy ul. Grzybowej – w trakcie realizacji
10. Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza wodociągu i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla domu jednorodzinnego w Bieruniu przy ul. Baryki – zrealizowano
11. Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza wodociągu i przyłącza kanalizacji sanitarnej dla domu jednorodzinnego z garażem w Orzeszu przy ul. Partyzantów – zrealizowano
12. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Gliwicach przy ul. Folwarcznej – zrealizowano
13. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Traugutta - zrealizowano
14. Projekt Budowlany węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 go listopada w Katowicach - zrealizowano
15. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pszczynie (opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych dla etapu projektu budowlanego i wykonawczego) - zrealizowano
16. Projekt budowlany przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Tarnowskich Górach przy ul. Racławickiej – zrealizowano
17. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Narama - zrealizowano
18. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Starzyńskiego - zrealizowano
19. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz garażu wolnostojącego dwustanowiskowego w Rabce Zdroju w zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz przyłącza wodociągowego - zrealizowano
20. Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Tysiąclecia w Bielsku-Białej - zrealizowano
21. Projekt Budowlany zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelniczej - zrealizowano
22. Projekt Budowlano-Wykonawczy przyłącza wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Ornontowicach przy ul. Zamkowej - zrealizowano
23. Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Suszcu – zrealizowano
24. Projekt Budowlany i Wykonawczy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Łaziskach Górnych - zrealizowano
25. Projekt Budowlany wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Lędzinach przy ul. Górniczej - zrealizowano
26. Projekt budowlany instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Mikołowie przy ul. Staromiejskiej - zrealizowano
27. Projekt budowlany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy os. Pawlikowskiego w Żorach - zrealizowano

D. UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:
1. Przebudowa i remont: stołówki, kuchni, magazynów kuchennych świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Kietrzu w zakresie Projektu Budowlanego i Wykonawczego wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłuszczowej, wody ciepłej, wody zimnej, instalacji hydrantowej, instalacji gazowej, wentylacji, klimatyzacji
2. Projekt Budowlany apteki ogólnodostępnej w Ostródzie przy ul. Piastowskiej w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja ogrzewania) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody) – zrealizowano
3. Projekt Budowlany apteki ogólnodostępnej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja ogrzewania) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody) – zrealizowano
4. Projekt Budowlany apteki ogólnodostępnej w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych wewnętrznych (kanalizacja deszczowa i sanitarna, zimna i ciepła woda użytkowa, instalacja ogrzewania) oraz zewnętrznych (przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącze wody) – w realizacji